Floorball speel je niet alleen, je beleeft het met vrienden.  Floorballclub Stimulo wil mensen samen brengen en hen ondersteunen om een leven lang te floorballen, te bewegen en te sporten.   We moedigen een gezonde levensstijl aan, vriendschappelijke ontmoetingen, verbondenheid, en gezamenlijke deelname aan de floorballsport.


  • We willen zowel breedtesport als recreatief floorball als prestatiesport voor iedereen mogelijk maken, door het faciliteren van voldoende en kwalitatief goede en betaalbare accommodaties

  • We willen bewegingsprojecten aanbieden, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om te kunnen floorballen en te bewegen.

  • We willen de vitaliteit van onze vereniging ondersteunen, en begrijpen onze maatschappelijke rol.

  • We willen fair play actief promoten en belonen

  • We volgen de aanbevelingen van Panathlon Vlaanderen en hebben de Panathlon verklaring ondertekend

  • We willen floorball inzetten als actief middel tegen sociale discriminatie en racisme

  • We willen deelnemers bewust maken van het belang van een gezonde en actieve levensstijl, en deze doelstellingen ondersteunen met gedreven, gemotiveerde en opgeleide medewerkers.

  • We willen een veilig en gezond sportklimaat bevorderen.

 

Het sportief beleid wordt bewaakt door de Sportieve Cel